Over ons

In 2018 heeft een aantal hogescholen in Nederland een leer- en onderzoeksgemeenschap opgezet voor veranderaars. De gemeenschap begon met twee hoofddoelen:  (1) het professionaliseren van de individuele deelnemer en  (2) het bestuderen van mechanismes en het verloop van Onderwijsinnovaties. Vier hogescholen bundelden hun krachten en twintig innovatieleiders organiseerden voor zichzelf een leergang.

Inmiddels is de vierde jaargang met innovatoren van start gaan in de leergang Innoveren. Binnen de gemeenschap werken een aantal onderzoekers samen aan het verkennen van innovatievraagstukken én schrijven hun bevindingen in artikelen, blogs en andere publicaties. Er zijn nu acht hogescholen verbonden aan de gemeenschap.

Onze missie

Vernieuwingskracht van het Hoger Onderwijs verstevigen samen met docenten, management en beleidsmedewerkers (een multi-actorperspectief). Dit doen we op zowel de korte (‘basiskwalificatie vernieuwingskracht’) als lange termijn (‘samen een leven lang leren’).