NHL Stenden

NHL Stenden werkt sinds de fusie in 2018 aan de implementatie van het onderwijsconcept Design Based Education (DBE). Kern van DBE is het samenwerken aan real-life vraagstukken volgens een iteratief ontwerpaanpak geïnspireerd op Design Thinking in co-creatie met het werkveld en onderzoekers. Het concept is niet one size fits all, maar biedt ruimte voor een passende inkleuring door de opleidingen.

Uniek is dat het om een hogeschoolbrede implementatie gaat die niet alleen het onderwijs raakt, maar ook effect heeft op de benodigde faciliteiten en bedrijfsvoering. Alle meer dan 100 opleidingen zijn, afhankelijk van hun keuze, in 2018, 2019 of 2020 gestart met DBE. De ontwerpgerichte aanpak is tevens onderdeel geworden van de manier van werken. We hebben samen moeten ontdekken hoe een passende invulling van DBE er praktisch uit zou kunnen zien, hebben geëxperimenteerd en ontdekt wat in een bepaalde context wel en niet werkt.

Inmiddels hebben opleidingen de nodige ervaring opgedaan en is er veel geïnvesteerd in passende ruimtes. Docenten en studenten hebben moeten wennen aan DBE. Het functioneren van een team is een belangrijke succesfactor in de onderwijsinnovatie. Vanaf het begin is stevig ingezet op professionalisering en ondersteuning. We volgen de implementatie, monitoren de voortgang en doen onderzoek naar aspecten van DBE. Op basis van de ervaringen en inzichten ontwikkelen we tools en zoeken we naar passende interventies.

Op hogeschoolniveau ziet de onderwijsinnovatie eruit als een met vele parallelle ontwikkelsporen. De uitdaging is om nog meer een lerende organisatie te worden. Met hogeschoolbrede sessies en events bereiken we helaas te weinig docenten. We zoeken naar manieren om de ervaringen en inzichten van opleidingen nog beter te benutten met als doel samen inspirerend en toekomstgericht onderwijs te bieden aan onze studenten.

Meer weten: https://www.nhlstenden.com/over-nhl-stenden