Hogeschool Windesheim

Windesheim is ambitieus aan de slag gegaan met de strategische koers waarin de Eigen Leerroute voor studenten centraal staat. Hiertoe worden opleidingen uitgedaagd onderwijs te ontwerpen die passend zijn bij de eigen leerroute voor de student.

Onderwijs ontwerpen doe je niet alleen, helemaal niet als de eigen leerroute van student centraal staat en die leerroute misschien wel over de grenzen van opleidingen heen gaan. Daarom heeft Windesheim drie learning labs opgericht.

De learning labs zijn ontmoetingsplekken waar we elkaar spreken en inspireren en het onderwijs en wat daar voor nodig is verder ontwikkelen. Dit gebeurt voor en door collega’s en studenten hogeschool breed –  over opleidingen en domeinen heen. Elk learning lab heeft zijn eigen dynamiek, maar we leggen ook dwarsverbanden onderling.

Dit zijn de drie learning labs:

Het learning lab Student sense of belonging

In dit learning lab staan de thema’s Persoonsvorming en Groeperingsvormen centraal, waarbij ook de eigen regie van de student, kleinschalige communities en waardenvolle professionaliteit een belangrijke rol spelen. In dit learning lab worden voorstellen voor innovatieve praktijken doorontwikkeld en gefaciliteerd. 

Het Learning lab Multidisciplinair samenwerken 

In dit learning lab werken docenten, medewerkers, studenten en werkveld in co-creatie aan complexe praktijkvragen. Ook ontwikkelen we door wat het samen -werken en leren in complexiteit vraagt van het onderwijs en de organisatie.

Het Learning lab Docentrollen, vernieuwende didactiek en pedagogische relatie 

Dit learning lab brengt hogeschoolbreed * collega’s bij elkaar die in diverse collectieve leervormen actief aan de slag gaan met het vormgeven van persoonlijk, flexibel en uitdagend onderwijs. Het samen leren en ontwikkelen ten behoeve van het vervullen van de verschillende rollen van de docent, staat daarbij centraal.