Hogeschool Utrecht

Hoe speelt leiden van onderwijsinnovaties in de HU

Hogeschool Utrecht kent veel bachelor- en masteropleidingen, waarin voortdurend aansluiting wordt gezocht bij de externe ontwikkelingen. Ondanks dat organisch innoveren een van sleuteltermen is worden de innovatieprocessen gekenmerkt door een veelheid aan logica’s, die tegelijkertijd inspelen op de innovatieprocessen. Dat maakt onderwijsinnovaties vaak complexe en daagt veranderaars uit om steeds in te spelen op onverwachte ontwikkelingen.  

Veranderaars in de HU

Leiding geven aan complexe innovatietrajecten in het onderwijs een interessante, uitdagende en vaak ook lastige taak is. Bovendien zien we dat leiderschap niet aan een functie is voorbehouden, maar dat iedereen die iets wil veranderen in hun eigen praktijk of invloed wil uitoefenen op het veranderproces. Veranderaars in onderwijsinnovatie moeten van alle markten thuis zijn, zoals in projectmanagement, onderwijskunde, veranderkunde en begeleiden van groepsdynamische processen. Maar vooral moeten ze kunnen schakelen in het repertoire op basis van wat er op hun veranderpad komt. Echter, vaak zien we dat veranderaars onzeker of handelingsverlegen zijn om deze complexe taak uit te voeren. In de HU onderzoeken we wat de kenmerken zijn van complexe onderwijsinnovaties. Daarnaast gaan we zoek en ontwikkelen we adequate veranderstrategieën, aanpakken en tactieken voor veranderaars.

Kennisontwikkeling over onderwijsinnovaties in de HU

Versneller in het onderzoek naar onderwijsinnovatie en het ontwikkelen van een repertoire voor veranderaars is het expertisegebied onderwijskundig leiderschap van TLN en het lectoraat Organiseren van Verandering in Onderwijs (OVO), lectoraat Normatieve Professionalisering en Co-design. Het expertisegebed brengt innovatieleiders van de HU bij elkaar en ontwikkelt samen met lectoraat OVO kennis op het gebied van het leiden van innovatietrajecten en alles dat daar bij komt kijken. Met die kennis ondersteunen wij opleidingen bij hun innovatievraagstukken. Dit doen we door middel van coaching, advies en ondersteuning bij team/opleidingsactiviteiten rond innovatie. Daarnaast ontwikkelen we tools om het innovatievraagstuk makkelijker te laten lopen en delen we onze ervaringen door middel van publicaties, lezingen/trainingen, podcasts en blogs. Ook organiseren we regelmatig bijeenkomsten en masterclasses rond het thema. Tenslotte biedt de HU een leerarrangement voor leiders van innovatietrajecten.