Hogeschool Rotterdam

Innovatie is altijd onderdeel geweest van de strategische agenda van de Hogeschool Rotterdam. Daarin brengt de hogeschool focus aan op wat belangrijk is en waar we op willen innoveren. Uniek aan onze hogeschool is dat de innovatie: de beslissing om te innoveren, het waarop en hoe, dichtbij de werkvloer georganiseerd wordt.

Een stukje van onze verandergeschiedenis? In 2011 hadden we ‘alle ballen op de bachelor’ waardoor de focus op de opleidingsteams kwam te liggen. Contextrijk en betekenisvol onderwijs waren hierin richtinggevend. Zes jaar later, in 2017, richtten we de blik iets meer naar buiten: de veranderende context werd belangrijk. Opleidingen organiseerden zich meer in een netwerkstructuur. Dat deze structuur nog niet uitontwikkeld is, is een gegeven en tevens een uitdaging. Om de netwerkstructuur en het veranderen van onderop vorm te geven, zijn in 2017 de Werkplaatsen ontstaan. In deze Werkplaatsen komen docenten samen op thema’s als inclusieve pedagogiek, taalontwikkeling en onderwijs- en leertechnologie. Zij maken zo hun onderwijs stapje voor stapje betekenisvoller. Deze Werkplaatsen bieden plaats aan docenten die buiten de lijntjes willen kleuren en / of docenten die in de veilige omgeving van een experiment dingen willen uittesten om ervan te leren om zo het onderwijs te verbeteren.

Anno 2022 is het van nog groter belang om te leren en vooral ook onze blik meer naar buiten te richten. Onze maatschappij verandert snel: uitdagingen op thema’s zoals bijvoorbeeld energietransitie, maatschappelijke ongelijkheid en oorlog, vragen om innovatie en veranderkracht. Ze maken dat waarden als wendbaarheid en veerkracht steeds belangrijker worden. Belangrijk voor ons als (hoge)school, maar ook belangrijk om onze studenten mee te geven. We hebben de handen ineengeslagen met onze samenwerkingspartners zoals het werkveld, maar zoeken ook nadrukkelijker collega-hogescholen op om met elkaar te leren en samen aan onze maatschappelijke taak te werken. Nieuwsgierig geworden? Klik op één van onderstaande links.

Werkplaatsen algemeen:

Werkplaats Onderwijs Leertechnologie

Werkplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek:

Werkplaats Taal