Hogeschool Inholland

Inholland kenmerkt zich doordat onze vestigingen ons een uitstekende positie geven om de verbinding te maken tussen stad en regio, doordat we de schaalvoordelen van een grote organisatie hebben en we dankzij onze kleinschalige vestigingen en opleidingen toch altijd persoonlijk en dichtbij zijn en doordat we bijzonder zijn door ons inhoudelijke profiel (met een veelheid aan disciplines, unieke cross-overs en de mogelijkheid om onderwijs en onderzoek in het groene domein te combineren met andere domeinen). Inholland bundelt en focust haar inhoudelijke expertise op twee urgente, complexe maatschappelijke thema’s: de transitie naar een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving.

Een kern in onze ambities is dat we ons onderwijs en onderzoek zo willen inrichten dat we nog sterker kunnen bijdragen aan de vragen van de wereld om ons heen. Het gaat immers veelal om ingewikkelde, ongestructureerde, zogeheten wicked vraagstukken met een open einde, die niet binnen één discipline of maatschappelijke sector kunnen worden opgelost. Wij willen dan ook een integrale, interdisciplinaire aanpak ontwikkelen en onze studenten opleiden tot professionals die de kennis, kunde en vaardigheden hebben om bij te dragen aan het oplossen van de grote vragen.

Dit doen we met grote betrokkenheid van studenten, docenten en lectoren.

Dit doen we ontwikkelingsgericht, we werken op nieuwe manieren samen om dit te realiseren en doen een beroep op alle collega’s die vernieuwing prikkelen, initiëren en/ of dragen vanuit formeel of informeel leiderschap.  Collega’s met een passie voor onderwijs. Die meer impact willen hebben. Die hun team willen inspireren en beweging willen creëren.

We merken dat het realiseren van deze vernieuwing interessant en uitdagend is, maar zeker niet altijd makkelijk. Collega vernieuwers treffen, steunen en inspireren elkaar op verschillende manieren: bijvoorbeeld in netwerken als Anders kijken naar toetsing of Activerend leren (en andere netwerken op inhoud), in het netwerk van deelnemers aan de landelijke en Inholland leergang voor vernieuwers van onderwijs en onderzoek, in Inspiratiebijeenkomsten en in op thema georganiseerde werkbijeenkomsten.

Voor wat betreft de kennisontwikkeling over onderwijsinnovaties hopen we in de realisatie van ons nieuwe strategische plan tot integraal onderzoek over de beoogde ontwikkeling van onderwijs en onderzoek te komen met een team van betrokken lectoren. De gesprekken hierover vinden de komende maanden plaats. Betrokken lectoren zijn lectoren als Wina Smeenk (Societal Impact Design), Guido Stompff (Design Thinking), Jűrg Thölke (Authentic Leadership) en Don Ropes (Leren en Ontwikkelen) en de lectoren van onze hogeschoollectoraten, Teaching, Learning & Technology, De Pedagogische Opdracht, Studiesucces en Diversiteitsvraagstukken.

Onderwijsteams en netwerken kunnen een beroep doen op ondersteuning, coaching en advies van collega’s van ondersteunende diensten die deze ondersteuning in toenemende mate integraal invullen.