de Haagse hoge school

Onderwijsinnovatie op de Haagse Hogeschool

Op De Haagse Hogeschool is veel lokale veranderenergie. Veel teams houden actuele onderwijsontwikkelingen in de gaten en zijn bottum-up bezig hun onderwijs te innoveren. Interessante ideeën kunnen gefaciliteerd worden met het innovatiefonds van de hogeschool. Ondersteuning van innovatie wordt georganiseerd op basis van vragen en behoeften van de innoverende teams.

Binnen de dienst is een onderwijsadviesteam met negentien onderwijsadviseurs. Een deel van dit team werkt in één van de zeven faculteiten. Deze faculteitsadviseur legt de verbinding met beleid, zoals de hogeschoolbrede visie, waarin drie speerpunten centraal staan: wereldburgerschap, inclusiviteit, en activerend en uitdagend onderwijs. Een ander deel van het onderwijsadviesteam werkt in hogeschoolbrede labs: het Toetslab, Blended learning lab en het Begeleidingslab. Ook is er een Taallab en Wereldburgerschapslab. Een lab heeft zowel een loketfunctie voor specifieke vragen van opleidingen als een aanbodfunctie met workshops. Alle faculteiten kunnen deze labs om ondersteuning vragen op basis van innovatievraagstukken.

Docenten die zelf aan de slag willen met innovatie in hun team, kunnen de Senior Docent Bekwaamheid (SDB) doen, gefaciliteerd door The Hague Centre of Teaching and Learning (HCTL). De SDB betreft een serie van learning community bijeenkomsten met senior docenten vanuit diverse faculteiten. Deze docenten gaan onder deskundige begeleiding aan de slag met een eigen (innovatie)vraag.

Onderzoek naar onderwijsinnovatie vindt vanuit lectoraten plaats. Zo is er een lectoraat change management en lectoraat duurzame talentontwikkeling. Vanuit het programma Studentsucces worden diverse fieldlabs in opleidingen opzet, waarin factoren voor studentsucces worden onderzocht.

Tenslotte is er een community onderwijsinnovatie, die ook onder het HCTL valt. Hier nemen oud/huidig/toekomstige leden van het landelijk leerarrangement onderwijsinnovatie in. In deze community krijgt het geleerde uit landelijke tweedaagsen een plek en worden innovatievraagstukken besproken.