Leiders Onderwijs Innovatie

LearningLab voor projectleiders onderwijsinnovatie

Carlijn Hoedemaker

LinkedIn

Passies

Onderwijs dat impact heeft op de ontwikkeling van onze studenten, daar wil ik aan werken. Daarvoor is het belangrijk om aan te sluiten bij de motivatie en leermogelijkheden van mensen. Je kunt een kameel een emmer water voorzetten maar het enige water dat hij binnenkrijgt is wat hij zelf drinkt. Zo is het ook met leren maar ook met veranderen, mensen besluiten zelf of ze leren of veranderen. Ik wil uitdagen en verleiden tot leren en veranderen; zowel met collega’s onderling als met onze studenten. Zodat we elke dag een stapje beter worden met als resultaat betekenisvol krachtig onderwijs.

Expertise & Competenties

Betrokken- Open- Doelgericht

Als opgeleid docent en onderwijskundige benader ik veranderkundige vraagstukken altijd vanuit een leerperspectief: hoe leren mensen? Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn voor mij:
• Leren en veranderen lukt pas al mensen zelf eigenaar zijn, betrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor leren.
• Leren door te doen: experimenteren, fouten maken en reflecteren.
• Leren en veranderen vragen om goede voorbeelden; veranderen gaat van A naar B via B: de vormgeving van het veranderproces moet overeenkomen met de gewenste nieuwe situatie.

Door mijn ervaring als onderwijskundig adviseur in verschillende organisaties ben ik ben in staat om snel de dynamiek in de werkomgeving te doorgronden. Ik ben analytisch sterk, zie samenhangen breng structuur en overzicht aan in een verandertraject. Daarbij vind ik het belangrijk om te kijken wat er in de praktijk al aanwezig en werkt zodat oplossingen aansluiten bij bestaande werkwijzen.

Hiervoor word ik gevraagd

Als consultant heb ik gewerkt in de rollen van projectleider, adviseur of ontwerper. Anders leren werken was daar altijd het onderwerp. Zo heb ik bijvoorbeeld binnen ABN AMRO gewerkt in het changeteam aan de realisatie van de nieuwe HR strategie waarbij leidinggevenden en medewerkers anders leerden werken met de performance en talentdialoog.

Binnen de HU heb ik als projectleider gepersonaliseerd leren de dynamiek van onderderwijsinnovatie ervaren. In combinatie met het leertraject leiders onderwijsinnovatie was dit een zeer krachtige leerervaring. Deze inzichten zou ik graag weer inzetten om verder te werken aan de onderwijsinnovatie binnen de HU.

Als teamleider heb ik zelf ervaringen opgedaan met het leidinggevenaan een team in een organisatie in verandering. Daarin is mijn opvatting nog meer bevestigd dat onderwijsinnovaties pas goed lukken wanneer mensen zelf eigenaar zijn.

Twitter

Onze collega @sandertoby schreef een beschouwing van de coronacrisis vanuit veranderkundig perspectief:… https://t.co/S5wxLbQWXv

Gepost door: leidersOI

Let the game begin! Josca Snoei schreef een pakkend blog over spelen in onderwijsinnovaties. https://t.co/a7NCypSdCp

Gepost door: leidersOI

Onze collega's @AnneNienhuis en @CarlijnHoedemak schreven hun eerste blog over agile in het onderwijs. Als u nu den… https://t.co/hvbHeSxLjA

Gepost door: leidersOI

Onze collega's Josca Snoei en @Remco_Coppoolse schreven een blog over leren verbeteren door te spelen met Barbies. https://t.co/8TMekEYALn

Gepost door: leidersOI