ArtEZ University of the Arts

ArtEZ University of the Arts   [link: www.artez.nl]

ArtEZ University of the Arts is de thuisbasis voor een diverse, internationale gemeenschap van studenten, docenten en onderzoekers die bij ons de ruimte vinden voor artistieke, intellectuele en persoonlijke groei.

Kunst verandert
Kunst bindt ons. Kunst zet aan tot vernieuwende ideeën en alternatieve denkwijzen. Ons motto is: kunst verandert. Art changes. Met inspirerend kunstonderwijs op hbo bachelor- en masterniveau en toonaangevend artistiek onderzoek creëert ArtEZ de plek waar je een verschil kunt maken, in de kunst én in de samenleving. Innovatie is daar een natuurlijk onderdeel van.

Kunst krijgt bij ArtEZ ruimte om van betekenis te zijn voor anderen: voor individuen, groepen en organisaties. ArtEZ acht zich medeverantwoordelijk voor een aantrekkelijk en stimulerend cultureel klimaat en voor de culturele infrastructuur in Oost-Nederland en in het bijzonder haar vestigingsplaatsen Arnhem, Enschede en Zwolle. 

Ontwikkeling
ArtEZ maakt op allerlei fronten een ontwikkeling door: in ons onderwijs bijvoorbeeld met flexibilisering en onderwijs op contextrijke plaatsen, maar ook door het opleidingsaanbod te verbreden en door een leven lang ontwikkelen te stimuleren. Onze lectoraten houden zich bezig met praktijkgericht onderzoek, om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en om samen met het werkveld te innoveren. Vanuit de lectoraten creëren we een intellectuele beweging, die uitgaat van ‘Another is Possible’: een andere toekomst, een andere emotie, een ander idee, een ander leven, een andere wij.

Innovatiekracht
ArtEZ heeft de ambities voor de komende vier jaar vastgelegd in het instellingsplan ‘Creating futures together’. Onze mensen werken er elke dag aan om van die ambities realiteit te maken. Daarvoor is innovatiekracht nodig: van studenten, van docenten, van stafmedewerkers en van het management. Maar ook van partners in het werkveld en van collega-hogescholen. We experimenteren volop hoe we deze innovatiekracht het beste kunnen benutten, door kennisdelen te faciliteren en mensen bij elkaar te brengen. Deelname aan het netwerk Onderwijsinnovatie is daar een prachtig voorbeeld van. 

Met trots presenteren we jaarlijks tijdens de finals het eindwerk van onze studenten. Een kijkje nemen kan hier: https://www.artez.nl/portfolio-overzicht